CPAH Wstępny wniosek o wynajem z włączeniem społecznym

Prosimy o jak najpełniejsze wypełnienie wszystkich sekcji.

Wszystkie pola z gwiazdką (*) są wymagane.

OGÓLNIE


Wyroki
TakNieN/A


Wyroki
TakNieN/A

Czy jakiekolwiek osoby pozostające na utrzymaniu Pana/Pani gospodarstwa domowego mieszkają z Panem/Panią w wymiarze mniejszym niż pełny etat?
TakNie

Czy obecnie:*
WynajemWłasna

Proszę wskazać, które wspólnoty są dla Państwa interesujące:
Highland ParkLake Forest (62+)EvanstonEvanston Sr. Housing (55+)Northbrook

Czy pracujesz w jednej z tych społeczności?
Highland ParkLake ForestEvanstonNorthbrook

Czy chcesz zostać dodany do naszej listy oczekujących na inne społeczności w Lake County? taknie

ZATRUDNIENIE I DOCHODY WNIOSKODAWCY

Pracujesz na własny rachunek? TakNie
Zgłoś poniższe liczby jako dochód brutto (dochód PRZED opodatkowaniem)
ZATRUDNIENIE I DOCHÓD WSPÓŁWNIOSKODAWCY

Pracujesz na własny rachunek? TakNie
Zgłoś poniższe liczby jako dochód brutto (dochód PRZED opodatkowaniem)
Czy są dodatkowi członkowie gospodarstwa domowego, którzy mają dochody?
TakNie
Jeśli tak, proszę podać ich imię i nazwisko oraz aktualny miesięczny dochód brutto.MAJĄTEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO (Proszę zsumować i zanotować majątek wszystkich członków gospodarstwa domowego)


INNE FUNDUSZE I WSPARCIE

CPAH akceptuje bony mieszkaniowe (np. Section 8, VASH, itp.). Czy posiadają Państwo voucher mieszkaniowy? TakNie
Czy jest Pan/Pani właścicielem/beneficjentem konta ABLE? taknie
Jeśli tak, jakie jest aktualne saldo? $
Czy jesteś beneficjentem funduszu powierniczego dla osób specjalnej troski? taknie
Jeśli tak, jakie jest aktualne saldo? $
Czy przewidujesz otrzymanie jakichkolwiek jednorazowych lub powtarzających się darowizn? taknie
Jeśli tak, proszę opisać.

INFORMACJE OGÓLNE

Czy w ciągu ostatnich 10 lat Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani gospodarstwa domowego został skazany za przestępstwo?
[radio* przestępczość use-label-element "Tak" "Nie"]

Czy w ciągu ostatnich 5 lat Pan(i) lub członek Pana(i) gospodarstwa domowego został(a) eksmitowany(a) lub w inny sposób usunięty(a) z mieszkania z powodu oszustwa, niepłacenia czynszu, braku współpracy przy procedurach recertyfikacji lub z jakiegokolwiek innego powodu?
[radio* evicted use-label-element "Yes" "No"]